Jak bezpiecznie przechowywać artykuły żywnościowe w obiekcie gastronomicznym?

Dodano: 2016-07-18 Przez: admin


 
Prawidłowo przechowywane produkty są zabezpieczone przed psuciem się, dlatego też w każdym obiekcie gastronomicznym konieczne jest zapewnienie im odpowiednich warunków do przechowania zgodnie z wymogami.
 
W trakcie przechowywania artykułów żywnościowych zachodzą w nich różnego rodzaju procesy biochemiczne, fizyczne, a także mikrobiologiczne. Gdy produkty te nie będą prawidłowo przechowywane we właściwych dla nich warunkach, może doprowadzić to do obniżenia ich wartości użytkowej, a nawet w skrajnych przypadkach mogą one zagrażać zdrowiu klientów danego obiektu gastronomicznego.
 
W celu zabezpieczenia produktów żywnościowych stosuje się odpowiednie wyposażenie kuchni gastronomicznej i przestrzenie, w których można je magazynować. Konieczne jest również przestrzeganie wszystkich warunków sanitarnych, aby zmniejszyć ryzyko ich zepsucia się.
 
Najważniejsze warunki sanitarne przy przechowywaniu artykułów żywnościowych:

każdy artykuł żywnościowy musi być zabezpieczony przed dostępem owadów, porażeniem przez szkodniki, zepsuciem się oraz zanieczyszczeniem
artykuły, które psują się szybko, należy przechowywać w urządzeniach chłodniczych
artykuły muszą być układane asortymentami, dlatego też nie będą one wtedy oddziaływały na siebie niekorzystnie
artykuły żywnościowe należy regularnie przeglądać, usuwając te, które zepsuły się lub mają inne zmienione cechy

 
Konieczne jest również użytkowanie urządzeń chłodniczych zgodnie z wymogami, aby produkty znajdujące się w środku były chronione przed szybkim zepsuciem się.
 
Przy używaniu urządzeń chłodniczych należy pamiętać o zasadach takich jak:

do urządzeń chłodniczych nie należy wkładać produktów spożywczych mających temperaturę wyższą niż 15 stopni Celsjusza
urządzenia chłodnicze nie powinny być wypełniane w całości, najlepiej, aby ich wypełnienie znajdowało się w granicach od 50 do 70 proc.
półki w urządzeniach chłodniczych nie mogą być niczym wyścielone
produkty na półkach powinny być układane luźno, aby nie stykały się ze sobą
należy przestrzegać właściwych zakresów temperatur w urządzeniu chłodniczym

 
 
 
 


Dodaj komentarz

Komentarze

Brak komentarzy